Gå til hovedindhold

Mere Aarhus i verden - om myndighedssamarbejderne

Læs mere om Om myndighedssamarbejderne i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus er via myndighedssamarbejderne med til at fremme en lokal bæredygtig vækst og udvikling ude i verden og åbner samtidig døre herhjemme for dansk erhvervsliv - gennem eksponering af danske løsninger og teknologier.

  Aarhus Kommune startede i 2017 på opfordring af ambassaderne i hhv. New Delhi (Indien) og Tshwane (Sydafrika) to internationale samarbejdsprojekter som en del af Udenrigsministeriets myndighedssamarbejde. I 2019 kom der endnu et projekt til – i Ghana. I hver af de tre lande er der udpeget en lokal kommune som er Aarhus’ direkte samarbejdspartner.

  På de danske ambassader i de tre lande er der ansat en særlig sektorrådgiver, som er knyttet til hvert af de tre projekter. Denne sektorrådgiver er det daglige bindeled mellem den lokale myndighed (kommunen) og Aarhus Kommune. Sektorrådgiverne er ansat af Udenrigsministeriet og arbejder sammen med fagfolk fra Aarhus Vand A/S og eksperter fra Teknik og Miljø om at gennemføre indsatserne.

  Myndighedssamarbejderne er en del af Udenrigsministeriets strategiske arbejde, og ministeriet finansierer både Aarhus Vands og Aarhus Kommunes arbejde med projekterne.

  Danske virksomheder med stærke kompetencer især indenfor vandområdet, som eksempelvis Grundfos, AVK og Kamstrup, vil på forskellig vis forsøgt blive involveret i de konkrete projekter.

  Følg linket, hvis du ønsker at læse mere om Aarhus Kommune internationale strategi:

  http://reader.livedition.dk/aarhuskommune/789/html5/

   

  Sidst opdateret: 4. oktober 2023