Gå til hovedindhold

Deltagerbudgetter

En metode til at inddrage borgerne i det kommunale maskinrum og øge interessen for at tage del i det lokale demokrati.

 • Læs op

Indhold

  Et deltagerbudget er en metode til at involvere borgerne i udviklingen af løsninger til en konkret udfordring i netop deres område med et øremærket budget knyttet til.

  Ved hjælp af en digital platform kan alle lokale borgere i eksempelvis et udvalgt lokalområde gå ind og stille et eller flere forslag til, hvilke løsninger, de mener, det vil være bedst at bruge det øremærkede budget på. Efterfølgende er borgerne også med til at vælge hvilke løsningsforslag, de mener, er de bedste for dem og deres lokalområde. Det gør de ved igen at gå ind på den digitale platform og afgive deres stemme på de indkomne forslag. Det er herefter de forslag, som har fået flest stemmer, som bliver realiseret med det tilhørende budget. Heraf navnet et deltagerbudget. 

  Vi arbejder hele tiden med deltagerbudgetter i lokalområderne i Aarhus Kommune - ofte arbejder vi på flere deltagerbudgetter på samme tid, og nye kommer løbende til. I øjeblikket arbejder vi med deltagerbudgetter eller andre konkrete tiltag i de markerede lokalområder på kortet herunder: 

  Arbejdet med deltagerbudgetter bliver godt modtaget på tværs af alder, hvor både unge, voksne og ældre samskaber. Borgerne fortæller os, at de oplever kommunens hjælp som et stort plus i forhold til kvalificering, brobygning mellem borgere og kommune og i forhold til at skærpe borgernes indsigt i det kommunale system.

  Vi borgerne deltog med liv og sjæl. Der var en fin fælles diskussion omkring projektet. Det var også rart med den eksperthjælp, som kommunen stillede til rådighed – så fik vi et frisk pust udefra og projektet blev til et samarbejde.

  Lokal borger

  En deltagerbudgetproces vil i praksis foregå som det fremgår af figuren herunder.
  Der er naturligvis altid plads til lokale tilpasninger, ligesom der ligger et vigtigt og stort forarbejde inden, et deltagerbudget kan igangsættes. Forarbejdet er selve forudsætningen for et succesfuldt deltagerbudget.

  Deltagerbudgetter udspringer af arbejdet i Medborgerskabsudvalget. Siden er metoden blevet udviklet og afprøvet på tværs i kommunen med en ambition om at udvise risikovillighed og vovemod. Med deltagerbudgetter gentænkes måden de kommunale opgaver løses og ressourcerne prioriteres i samarbejde med borgerne. Samtidig er deltagerbudgetterne en metode til at inddrage borgerne i det kommunale maskinrum og øge interessen for at tage del i det lokale demokrati. 

  Erfaringerne fra arbejdet med deltagerbudgetter er samlet og evalueret i både 2017 og i 2020.

  Efterfølgende har byrådet besluttet, at arbejdet med deltagerbudgetter skal finansieres af Oplandspuljen. Byrådet har med Investeringsplan 2024-2033 afsat 10 mio. kr. årligt til udvikling i Oplandet. Midlerne fra puljen skal blandt andet udmøntes via deltagerbudgetter.

  Sidst opdateret: 20. juni 2024