Gå til hovedindhold

Deltagerbudgetter

Deltagerbudgetter er en metode til at sætte handling bag ordene i medborgerskabspolitikken.

 • Læs op

Indhold

  Med deltagerbudgetter gentænkes måden de kommunale opgaver løses og ressourcerne prioriteres i samarbejde med borgerne. Samtidig er deltagerbudgetterne en metode til at inddrage borgerne i det kommunale maskinrum og øge interessen for at tage del i det lokale demokrati.

  Deltagerbudgetter involverer borgerne i udvikling af løsninger til en konkret udfordring i et område, med et øremærket budget knyttet til. Borgerne er også med til efterfølgende at prioritere og udvælge hvilke(t) løsningsforslag, de mener, der er de bedste for dem og/eller deres lokalområde.

  En deltagerbudgetproces vil i praksis foregå som det fremgår af figuren herunder. Der er naturligvis altid plads til lokale tilpasninger, ligesom der liger et vigtigt og stort forarbejde inden, et deltagerbudget kan igangsættes. Forarbejdet er selve forudsætningen for et succesfuldt deltagerbudget.

  I 2024-2033 er der med Oplandspuljen afsat 10 mio. kr. årligt, som blandt andet skal udmøntes via deltagerbudgetter i Oplandet.

  Til det arbejde laves der en løbende kortlægning af ønsker, behov og muligheder i oplandet, som kan danne ramme for kommende deltagerbudgetter.

  Deltagerbudgetter udspringer af arbejdet i Medborgerskabsudvalget. Siden er metoden blevet udviklet og afprøvet på tværs i kommunen med en ambition om at udvise risikovillighed og vovemod. Erfaringerne fra arbejdet med deltagerbudgetter er samlet og evalueret i både 2017 og i 2020. 

  Arbejdet med deltagerbudgetter bliver godt modtaget på tværs af alder, hvor både unge, voksne og ældre samskaber. Borgerne fortæller os, at de oplever kommunens hjælp som et stort plus i forhold til kvalificering, brobygning mellem borgere og kommune og i forhold til at skærpe borgernes indsigt i det kommunale system.

  Vi borgerne deltog med liv og sjæl. Der var en fin fælles diskussion omkring projektet. Det var også rart med den eksperthjælp, som kommunen stillede til rådighed – så fik vi et frisk pust udefra og projektet blev til et samarbejde.
  – Borger

  Ser man rundt i verden, er der to overordnede tilgange til arbejdet med deltagerbudgetter. Den ene er Porto Alegre og den anden Kölnmodellen. I Aarhus Kommune har vi arbejdet med begge modeller, og vi har udarbejdet vores egen Aarhusdefinition for deltagerbudgetter med tilhørende tjekliste for god praksis.

  I Aarhus Kommunes investeringsplan 2024-2033 er der afsat 10 mio. kr. om året til medborgerskab og udvikling i oplandet. én af metoderne til at udmønte puljen er deltagerbudgetter.

  Sidst opdateret: 4. oktober 2023