Gå til hovedindhold

Organisering af innovationsindsatsen i 2015-2019

Læs mere om Organisering i Aarhus 2015-2019 i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Baggrund

  For at skabe gode vilkår for innovation og modernisering af kommunens drift besluttede forligspartierne i budgettet for 2012 at afsætte midler årligt til en udviklingspulje – en fælles ramme for at gentænke den måde Aarhus Kommune løser sine opgaver på sammen med borgerne, virksomheder og andre samarbejdspartnere.

  I januar 2015 besluttede Aarhus Byråd at målrette de fælles innovationsmidler til udvikling og afprøvning af nye ideer og konceptforslag. Byrådet udpegede samtidig fem strategiske indsatsområder, som indeholder komplekse udfordringer med afgørende betydning for borgernes liv og hverdag, og som blev en ramme for innovationsindsatsen i Aarhus Kommune.

  De fem indsatsområder er:

  • fremme ligeværd
   (forankret i Borgmesterens afdeling)
  • øget selvforsørgelse
   (forankret i Magistratsafdelingen Sociale Forhold og Beskæftigelse)
  • forebyggelse og tidlig indsats
   (forankret i Magistratsafdelingen Børn og Unge)
  • byens udvikling og vækst
   (forankret i Magistratsafdelingen Teknik og Miljø)
  • øget livskvalitet for voksne og ældre borgere med handicap
   (forankret i Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg)

   

  Byrådet besluttede samtidig at etablere Center for Innovation i Aarhus, CFIA, (forankret i Magistratsafdelingen Kultur og Borgerservice).

  CFIA er et fælles mødested og værksted for innovation og fungerer som en innovationspartner, der understøtter arbejdet med innovation på tværs af Aarhus Kommune.

   

  Fire fælles kriterier for innovationsindsatsen

  De fem indsatsområder udgør alle komplekse udfordringer, som har betydning for borgernes liv og hverdag. Der arbejdes med konkrete konceptforslag og innovationstiltag, hvor det tilstræbes at opfylde fire fælles kriterier:

  1) Der arbejdes systematisk med afprøvning i mindre skala af prototyper, udbredelse af veldokumenterede innovationsprojekter og investeringsmodeller i stor skala

  2) En systematisk effektvurdering ser bredt på det enkelte koncepts potentielle værdiskabelse

  3) Magistratsafdelingerne arbejder sammen på tværs og sammen med borgere, virksomheder og det øvrige civilsamfund om at undersøge og afprøve nye ideer og løsningsforslag

  4) I 2018 året for Europæisk Frivillighovedstad havde Innovationsindsatsen en særlig kobling til frivillighed og samskabelse.

   

  Organisering

  Direktørgruppen har en koordinerende rolle i forhold til en effektiv og hensigtsmæssig udmøntning af de fælles innovationsmidler. Dette gøres i overensstemmelse med byrådets udpegning af behovet for innovation inden for de fem strategiske indsatsområder. Det overordnede ansvar for indsatsområderne og CFIA er fordelt mellem direktørerne. De hovedansvarlige magistratsafdelinger har ansvar for at inddrage relevante og supplerende fagområder fra de øvrige afdelinger for at sikre, at der i den innovative indsats tænkes i helheder.

  Sidst opdateret: 22. november 2023