Gå til hovedindhold

HPX – En attraktiv og praksisfaglig ungdomsuddannelse

Antallet af faglærte forventes at falde med 150.000 frem mod 2035. Det udfordrer Danmarks økonomi, vores velfærdssamfund og ikke mindst den grønne omstilling.

Indhold

  Der er brug for større, strukturelle greb for at ændre på fremtidens arbejdskraft og få flere unge ind på erhvervsuddannelserne.

  Derfor ønsker vi i Aarhus Kommune i samarbejde med byens erhvervsskoler at undersøge mulighederne og barriererne for en lokal HPX (Højere Praktisk Eksamen), som Reformkommissionen har foreslået.

  Formålet er, at unge med praktiske interesser skal have en lige så attraktiv vej som unge med mere teoretiske interesser. HPX'en bliver en ny hovedvej videre fra grundskolen på linje med gymnasierne. Og målet er, at den nye hovedvej er mindst lige så attraktiv. Erhvervsuddannelserne er i dag det ualmindelige uddannelsesvalg for unge, som går ud af grundskolen.

  Baggrund

  Her kan du få mere viden om baggrunden for, hvorfor vi i Aarhus Kommune, i samarbejde med byens erhvervsskoler, ønsker at undersøge mulighederne og barriererne for at etablere en lokal forsøgsordning med den såkaldte HPX, som Reformkommissionen har foreslået. Et forslag, som skal bane en lige så attraktiv uddannelsesvej for unge med praktiske interesser, som unge med mere teoretiske interesser.

  Erhvervsskoler i Aarhus

  Aarhus har fire erhvervsskoler, som udbyder en lang række uddannelsesmuligheder inden for: fødevarer, jordbrug, kontor og handel, sundhed og omsorg, teknologi, byggeri og transport

  Sidst opdateret: 30. oktober 2023