Gå til hovedindhold

HPX – En attraktiv og praksisfaglig ungdomsuddannelse

Der mangler en attraktiv ungdomsuddannelsesretning til unge med praktiske interesser. Aarhus Kommune vil derfor afprøve HPX, som skal tilbyde unge en mere attraktiv vej til at blive faglært.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Byråd har en ambition om, at Aarhus Kommune afprøver HPX (højere praktisk eksamen), der er en ny ungdomsuddannelse, Reformkommissionen har foreslået. Formålet er, at unge med praktiske interesser skal tilbydes en lige så attraktiv uddannelsesvej som unge med mere teoretiske interesser.

  Gymnasierne har populære ungemiljøer, mens erhvervsuddannelserne omvendt har vanskeligt ved at skabe attraktive ungemiljøer. Dette skyldes blandt andet, at erhvervsuddannelserne har en ældre elevgruppe, og at der mangler stamklasser, når der skiftes mellem skoleundervisning og praktik. Derfor er erhvervsuddannelserne i dag det ualmindelige uddannelsesvalg for unge, som går ud af grundskolen.

  På den baggrund skal den nye ungdomsuddannelse HPX tilbyde den unge en attraktiv og praksisfaglig ungdomsuddannelse, der klæder den unge på til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse uden at lukke døren til de videregående uddannelser. I dag har Danmark ikke et egentlig ungdomsuddannelsestilbud til unge med praktiske interesser – ligesom gymnasierne er det for unge med teoretiske interesser.

  En strukturel udfordring

  Det nuværende uddannelsessystem har den udfordring, at mange unge lander på den forkerte hylde, hvilket kommer til udtryk i stigende mistrivsel og et højt frafald – både på de gymnasiale uddannelser, men i høj grad på erhvervsuddannelserne. Her vil en attraktiv HPX bidrage til, at de unge tilbydes en undervisningsform, der passer til deres læringsstile.

  Den afledte konsekvens af de nuværende misforhold er, at antallet af faglærte forventes at falde med 150.000 frem mod 2035. Det udfordrer Danmarks økonomi, velfærdssamfund og ikke mindst den grønne omstilling.

  Der er med andre ord brug for større, strukturelle greb for at give unge med praktiske interesse et mere attraktivt ungdomsuddannelsestilbud og i sidste ende sikre fremtidens arbejdskraft. Aarhus Kommune har derfor igangsat arbejdet med at udvikle en aarhusiansk model for HPX, som du kan læse mere om her på siden.

  Baggrund

  Her kan du få mere viden om baggrunden for, hvorfor vi i Aarhus Kommune, i samarbejde med byens erhvervsskoler, ønsker at undersøge mulighederne og barriererne for at etablere en lokal forsøgsordning med den såkaldte HPX, som Reformkommissionen har foreslået. Et forslag, som skal bane en lige så attraktiv uddannelsesvej for unge med praktiske interesser, som unge med mere teoretiske interesser.

  Erhvervsskoler i Aarhus

  Aarhus har fire erhvervsskoler, som udbyder en lang række uddannelsesmuligheder inden for: fødevarer, jordbrug, kontor og handel, sundhed og omsorg, teknologi, byggeri og transport

  HPX-advisory board

  Borgmester Jacob Bundsgaard har nedsat et advisory board med Reformkommissionens formand, Nina Smith, som forperson. Advisory boardet, der består af et udsnit af relevante organisationer og institutioner på området for erhvervsuddannelser, skal være med til at udvikle en aarhusiansk model for HPX.

  Anbefalinger til Børne- og Undervisningsministeren

  Der er brug for strukturelle ændringer af ungdomsuddannelsessystemet, hvis unge med praktiske interesser skal tilbydes en lige så attraktiv uddannelsesvej som unge med mere teoretiske interesser.

  Sidst opdateret: 18. april 2024