Gå til hovedindhold

Anbefalinger til Børne- og Undervisningsministeren

Der er brug for strukturelle ændringer af ungdomsuddannelsessystemet, hvis unge med praktiske interesser skal tilbydes en lige så attraktiv uddannelsesvej som unge med mere teoretiske interesser.

 • Læs op

Indhold

  I dag opleves gymnasierne som det nemme, brede ungdomsuddannelsesvalg, der holder flest fremtidsmuligheder åbne, hvilket har ført til, at for mange unge vælger en gymnasial uddannelse. Det har konsekvenser både for de unge, der ikke lander på den rette hylde og dermed risikerer nederlag i uddannelsessystemet, og for vores samfund, som kommer til at mangle faglært arbejdskraft

  Derfor har vi i Aarhus Kommune arbejdet videre med Reformkommissionens anbefaling om HPX. Vi har bl.a. nedsat et advisory board med Reformkom-missionens formand, Nina Smith, og andre centrale kræfter fra uddannelsesmiljøet, erhvervslivet og organisationerne. Det er udtryk for, at aktørerne i Aarhus er rykket tæt sammen for at finde frem til en hensigtsmæssig HPX-model. I samarbejde med Nina Smith har Aarhus Kommune desuden nedsat en arbejdsgruppe bestående af direktørerne fra de fire erhvervsskoler og rektorerne fra HF-udbyderne i Aarhus. Gruppen har bl.a. været samlet til en workshop, hvor de har givet deres inputs til et nyt ungdomsuddannelsesbil-lede og bidraget med en vigtig og konstruktiv dialog. De enkelte institutioner kan dog ikke tages til indtægt for nedenstående forslag.


  Alle disse inputs har ført os frem til vores forslag til, at Danmark får mere attraktive ungdomsuddannelsestilbud til unge med praktiske interesser. Ved etablering af en ny ungdomsuddannelse, HPX, og tilpasning af HF (efterfølgende kaldet HFX) med fagpakker målrettet erhvervsuddannelserne er det vores overbevisning, at vi kan skabe et attraktivt alternativ til de gymnasiale uddannelser, som vil føre til større søgning til erhvervsuddannelser, og at flere unge træffer et kvalificeret uddannelsesvalg.


  Når anbefalingerne er afleveret, kan Børne- og Undervisningsministeriet arbejde videre med begge uddannelser eller blot én af dem, ligesom de muligvis også vil kunne kombineres. Vores anbefalinger om to nye uddannelsestilbud skal ses i lyset af ambitionen om at gøre erhvervsuddannelserne attraktive for en meget bred målgruppe med forskellige faglige niveauer, der ellers kan være vanskelig at rumme i én uddannelse. Desuden gør den foreslåede model det muligt at tilbyde praksisfaglige ungdomsuddannelser flere steder i landet – f.eks. i byer, hvor der ikke er en erhvervsskole.


  Den foreslåede HPX er i udgangspunktet ikke udgiftsneutral i forhold til det nuværende uddannelsesbillede. Finansieringsmodellen skal derfor afklares nærmere, eventuelt i form af en justering af længden på HPX-uddannelsen.
  Som supplement til anbefalingerne gentager vi vores tidligere tilbud om, at Aarhus stiller sig til rådighed for at afprøve en model for HPX og HFX. I forvejen har vi et tæt samarbejde med bl.a. erhvervsskolerne og HF-udbyderne, ligesom vores advisory board kan inddrages til at uddybe modellerne yderligere. Konkret kunne et HPX-forsøg igangsættes på hhv. velfærdsområdet (SOSU Østjylland) og det tekniske område (AARHUS TECH).


  Med venlig hilsen
  Nina Smith Forperson HPX-advisory Board  & Jacob Bundsgaard Borgmester  Aarhus Kommune

   

  Du kan læse de fulde anbefalinger for HPX herunder.

  Sidst opdateret: 30. april 2024

  Flere på erhvervsuddannelserne med HPX og HFX