Gå til hovedindhold

Aarhus - en god by for alle” Aarhusmål 2025

Aarhusmålene og Fortællingen om Aarhus sætter den fælles retning for, hvad byrådet vil med Aarhus, og hvad der skal kendetegne Aarhus, som by og kommune både nu og i fremtiden.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus - en god by for alle 

  • Aarhus – en by med plads til alle og brug for alle
   • En by med plads til at udfolde og udvikle sig. En by, hvor alle har mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. En by, hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det. En by, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed. 
  • Aarhus - en by i bevægelse
   • En by i rivende udvikling, som vokser i størrelse og i betydning. En by, hvor vi tager medansvaret for hele regionens udvikling på os. En by med ambitioner om både vækst, bæredygtighed og sammenhængskraft. En by med et stærkt og nyskabende erhvervs-, kultur- og uddannelsesliv.
  • Aarhus - en by med handlekraft og fællesskab
   • En by, hvor der er udsyn og skabes relationer både nationalt og internationalt. En by, hvor nye idéer dyrkes og prøves af i utraditionelle samarbejdsformer, og hvor ny teknologi udvikles og tages i anvendelse. En by fuld af vilje til fornyelse. En by, hvor medborgerskab er en værdi, og hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at leve i og udvikle vores by i fællesskab. En by, hvor alle kan være sunde, trives og være trygge. En by, hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv.

   

  Aarhusmålene for perioden blev vedtaget i 2018, og blev til i samarbejde med byens borgere, som hjalp med at sætte ord på, hvad ’et godt liv’ og ’en god by’ er set fra et borgerperspektiv. De videreføres i perioden 2022-2025 under overskriften ’Aarhus – en god by for alle’, og består fortsat af følgende fem mål:

  a

   

   

  Aarhusmålene er de overordnede mål for hele byens udvikling og med dem følger vi op på, om udviklingen går i den retning, som byrådet ønsker at Aarhus, som by, kommune og sted fortsat skal udvikle sig i.

  Til Aarhusmålene er knyttet en række indikatorer

  • Aarhus - en god by for alle
   • Indikator: Temperaturmålingen
  • En by med brug for alle
   • Indikator: Selvforsørgelse, herunder forskel mellem udsatte grupper og alle
   • Indikator: Ungdomsuddannelse 
  • En by i vækst og med et stærkt erhvervsliv
   • Indikator: BNP i Business Region Aarhus
   • Indikator: Nye arbejdspladser
  • En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer
   • Indikator: Klima
   • Indikator: Mobilitet
  • En by med fællesskab og medborgerskab
   • Indikator: Medborgerskab
   • Indikator: Ensomhed, herunder forskel mellem udsatte grupper og alle
   • Indikator: Tryghed
  • En by, hvor alle er sunde og trives
   • Indikator: Middellevetid/restlevetid, herunder forskel mellem udsatte grupper og alle 
   • Indikator: Trivsel
  Sidst opdateret: 13. oktober 2023