Gå til hovedindhold

Blandede bydele og integration

Dette er et af syv vilde problemer, som handler om, at vi i Aarhus bor mere og mere opdelt. Vi bosætter os i områder med mennesker, som ligner os selv i stadig højere grad. Når vi lever i hver vores virkelighed, mister vi sammenhængskraft, og limen i vores demokrati og velfærdssamfund forsvinder langsomt.

Indhold

  En foretrukken fremtid med sammenhængskraft
  I den foretrukne fremtid har alle råd til at bo i Aarhus, i trygge bydele med ejerboliger, almene boliger, gode skoler, spændende lokale særpræg og jobmuligheder. Det har ikke betydning for dine chancer i livet, hvor du er vokset op. Hele byen er en god by for alle, og du kan bosætte dig i en anden bydel, hvis du ønsker det. Her bosætter man sig efter ønsker vedrørende arkitektur, natur, foreningslivet og andre lokale særpræg - frem for eksempelvis adgang til gode skoler og kvadratmeterpriser.

  I de blandede bydele er der sammenhængskraft og gode naboskaber, som bl.a. skabes i skolen, fællesarealer og foreningslivet. Her omgås man med sine naboer uanset naboernes baggrund, fordi det opleves meningsfuldt og man har en kærlighed til sin bydel til fælles.

  Man skal kunne bo der hvor man arbejder
  I en travl hverdag vil man gerne bo tæt på sit job for at få hverdagen til at hænge sammen. Når pædagogen kun har råd til at købe en bolig i nabokommunerne, er det svært at skabe gode dagtilbud i Aarhus. Hvis vi ikke kan rekruttere de bedste skolelærere, faglærte, pædagoger, sosu’er, sygeplejersker m.fl., bliver byen et fattigere sted, og vores evne til at løse vigtige opgaver bliver endnu sværere.

   

  Almindelige mennesker skal have råd til Aarhus
  Det er afgørende, at vi har en stærk almen boligsektor, som kan bygge mange forskellige typer boliger, så flere får råd til at bo i Aarhus og vi har en mangfoldig by. Der er også mange aarhusianere, som på et tidspunkt ønsker at eje deres egen bolig. Hvis man hverken selv er formuende eller har formuende forældre, så er ejerboliger lukket land for mange. Derfor mister vi borgere med helt almindelige lønninger og de ressourcer, de bringer til vores by. For at komme denne uretfærdighed til livs skal vi have mere blandede ejerformer med plads til både leje- og ejerboliger, som er til betale med et ganske normalt arbejde.

  Fællesskaber og sociale indsatser skaber mere attraktive og blandede bydele
  Vi er nødt til at  bekæmpe den utryghed og de problemer, som koncentreres i udsatte bydele, hvis hele Aarhus skal være en god by for alle. Vi skal have flere til at blive en del af positive blandede fællesskaber, bl.a. arbejdsfællesskaber og deleøkonomiske fællesskaber, for at bekæmpe udsatheden. I Aarhus tror vi på, at beskæftigelse er en meningsfuld social indsats, og i Danmark har vi en samfundskontrakt, hvor det forventes, at du arbejder, hvis du kan. Derfor skal vi have flere til at bidrage til fællesskabet, til gavn for individet, bydelens muligheder og hele velfærdssamfundet. På den måde handler problemet også om de sociale- og beskæftigelsesrettede indsatser, vi har, som er med til at gøre bydelene trygge, levende og dejlige at bo og færdes i. Når man føler sig som en del af samfundet og tager et ansvar, kan vi sammen skabe bedre bymiljøer.

  Sidst opdateret: 30. oktober 2023