Gå til hovedindhold

Hvad er De Forenede Bylivshuse

De Forenede Bylivshuse er mødesteder, som tager udgangspunkt i ønsker, ressourcer, engagement og visioner, som findes i lige netop dét lokalområde, som de er en del af.

 • Læs op

Indhold

  Alle bylivshuse ser derfor også forskellige ud, ligesom de har forskellig historik, ophav, indhold og organisering. Men alle forener de lokalområders beboere, ildsjæle, byudviklere, erhvervsliv, kulturaktører og kommune. Bylivshusene kan både være udendørs og indendørs, midlertidige eller permanente.

  Borgernes deltagelse og reelle indflydelse er uundværlig i byplanlægningen og udviklingen af Aarhus. Derfor skal Aarhus Kommune gå fra høring til tidlig dialog. Vi skal eksperimentere med midlertidig anvendelse af byrum, bygninger og grunde. 

  Medborgerskabspolitikken 2016

  I De Forenede Bylivshuse forsøger vi altid at strække os langt, og vi afsøger gerne nye uprøvede muligheder for at imødekomme borgernes tilgang, ønsker og forventninger til fremtidens kommune og til deres lokalområde.

  Der skal være plads til samskabelse i udviklingen af Aarhus. Udgangspunktet er, at alle parter, der har relevans for en sag, er med til at definere, hvad vi ønsker at opnå, og hvordan vi gør det. Med samskabelse udvides initiativretten, deltagelsesretten og bevidstheden om, at alle aarhusborgere har en væsentlig rolle i udviklingen af Aarhus.

  Medborgerskabspolitikken 2016

  I flere bylivshuse er der en klimacafé med økologiske madvarer og øje for grøn omstilling. Aktiviteterne omkring klimacaféerne inspirerer til de klimavenlige valg i hverdagen. Eksempelvis samarbejdes der ét sted med det lokale supermarked om overskudsmad til caféen og nedbringelse 
  af madspild. I et andet, udleverer frivillige overskudsmad fra udvalgte dagligvarebutikker.

  Udearealerne ved bylivshusene er udformet med øje for biodiversitet og grøn uddannelse. I samarbejde med eksempelvis Jordbrugets UddannelsesCenter og foreningen Byen Blomstrer udvikles, istandsættes og indrettes udearealerne, så de både kommer den grønne omstilling til gavn og indfrier borgernes og elevernes behov for byrum og praktiske øvebaner.

  Bylivshusene er endvidere platforme for cirkulær økonomi og bæredygtigt design. For i IM forsøger vi sammen med lokale, grønne iværksættere at samle og inspirere borgere, kommune, iværksættere og virksomheder omkring cirkulær økonomi og grøn bæredygtighed.

  De Forenede Bylivshuse er også en arena for test og udvikling af nye metoder til, hvordan vi kan hjælpe ledige borgere og borgere på kanten ind på arbejdsmarkedet og ind i arbejdsfællesskaber. Blandt andet igennem afklarings- og jobtræningsforløb, virksomhedspraktikker og løntilskudsstillinger.

  Erfaringen viser, at et forløb hos IM er en effektiv trædesten til at indgå i meningsfulde fællesskaber, komme i arbejde og få styrket både selvtillid og CV. Siden 2017 har vi i IM har haft over 100 borgere i forløb hos os.

  Når vi engagerer os, skal vi tænke vores medborgeres synspunkter ind i vores handlinger. Udvise velvilje overfor hinanden og hinandens ideer. Vi skal i fællesskab sikre, at dem, som ikke kan tale for sig selv, får en stemme, og dem, som på egen hånd har svært ved at opsøge mulighederne, hjælpes.

  Medborgerskabspolitikken 2016

  Bylivshusene spirer frem forskellige steder i Aarhus. Arbejdet udvikler og forandrer sig kontinuerligt, og nye bylivshuse kommer derfor til imens andre stopper. På nuværende tidspunkt er IM engageret i, eller har været det, i følgende områder:

  • Rundhøj, Omdrejningspunktet
  • Aarhus C, Domen Pier 2
  • Aarhus K, Bydelskontoret
  • Aarhus Ø, Ø-Livshuset
  • Tranbjerg, Kirketorvet 10
  • Frederiksbjerg/Marselisborg Centret, Det Grønne Bylivshus
  • Skæring, Samlingspunktet
  • Skejby, Kulturhus Bunkeren
  • Shippinghuset, Ø-lab og klimakøkken

  Her på siden præsenteres flere af De Forenede Bylivshuse også enkeltvis med en kort introduktion, så deres mangfoldighed, historik og særkende lettere kommer til udtryk.

  Sidst opdateret: 20. juni 2024