Gå til hovedindhold

Domen

Domen er et vartegn på Aarhus Havnefront og et symbol på blandt andet innovation, medborgerskab og grøn omstilling i Aarhus Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Domen er et bylivshus med kig til himmel og hav. Det ligger på det yderste af Pier 2 i den midlertidige bypark. I 2018 overtog Innovation og Medborgerskab Domen, på vegne af Aarhus Kommune, for at kunne stille et uformelt, inspirerende og bæredygtigt mødested til rådighed for både borgere, foreninger og erhvervsliv.

  Alle initiativer og aktiviteter, som afholdes i Domen, understøtter medborgerskab, bæredygtighed og fællesskab. Domens 450 kvadratmeter, fordelt på to niveauer, giver plads til både en klimacafé og bar, kontorpladser, scene og konferencesal, som kan huse omkring 150 mennesker, og en masse grønne planter, der stortrives i det fantastiske lys, og som tilsammen skaber en helt særlig atmosfære.

  Domen kan bookes og benyttes af alle, både borgere, foreninger, virksomheder og Aarhus Kommune, og det benyttes flittigt. Særligt i sommerhalvåret er Domens kalender fyldt op med spændende debatter, seminarer, kurser, skolebesøg og officielle delegationsbesøg men også skiftende kunstudstillinger, koncerter, dans, fællesspisning og meget andet.

  Alt hvad der sælges i Domens café er med fokus på økologi og bæredygtighed. Klimacaféen sætter for eksempel fokus på FN´s Verdensmål igennem salg af vores 17 forskellige Verdensmåls-is, som er udviklet i samarbejde med Skarø Is. Ud over at være et bæredygtigt is-valg, formidles verdensmålene i en pixi-folder sammen med isene. Alt inventar i Domen er også valgt med øje for bæredygtighed og cirkulær økonomi. Lige fra sæben på toiletterne til genbrug af inventar i mødelokaler og særligt byggede borde og bænke i genbrugstræ i Domens café.

  Aarhus Kommune har sat rammerne for Domen, men alt drives i et fællesskab af både ansatte og frivillige. I Domen er det for eksempel borgere, der passer planterne, borgere, som er frivillige og hjælper til i cafeen, og det er som udgangspunkt også borgere, som arrangerer og deltager i mange af de aktiviteter, der foregår i Domen. Alt sammen understøtter det Aarhus Målene om: en by med brug for alle og en by med fællesskab og medborgerskab.

  Bylivsjob

  I Innovation og Medborgerskab gentænker vi også måden, vi ”taxi’er” folk ind på arbejdsmarkedet. Vi arbejder for, at alle aarhusborgere oplever sig som en del af fællesskabet, også dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet, eller som har stået helt udenfor i rigtig lang tid. Det gør vi ved at udvikle og teste nyde måder, hvorpå vi især i regi af Domen kan hjælpe ledige borgere ind og blive en del af vores arbejdsfællesskaber. Vi kalder det bylivsjob.

  I Domen og de andre bylivshusene kan vi stille nogle særlige rammer til rådighed, og der er en helt særlig atmosfære omkring husene. Man kan være der som ansat i Innovation og Medborgerskab, i et afklaringsforløb, som frivillig engageret borger eller som gæst. Men man kan ikke se forskel på os, og alle har en plads og en vigtig funktion at udfylde. Her bliver forskellighed set som en styrke, og der er mulighed og rum til det meste.

  Erfaringerne fra bylivsjob har vist, at et forløb i bylivshusregi generelt er en effektiv trædesten til at komme i job, til at blive afklaret om, hvad borgeren gerne vil og kan, og til at få nye kompetencer på CV’et. Og lige så vigtigt, så styrker dét at indgå i et arbejdsfællesskab borgerens sociale kompetencer og generelle velbefindende, hvilket også er forudsætning for at trives og lykkes med det, man sætter sig for.

  Takket være Trygfonden kan vi i dag i bylivshusregi arbejde med kompetenceudvikling, beskæftigelse, bæredygtighed og:

  • Hjælpe borgere på kanten i job
  • Taxie borgere ind i fællesskaber der styrker selvtillid og empowerment
  • Polstre borgeres CVér med nye kompetencer og viden
  • Forebygge ensomhed og øge mental sundhed
  • Styrke lokalt engement, demokrati og deltagelse

  Indsatsområder: Bæredygtighed, (ud)dannelse, formidling
  Etableringsår: 2018
  Adresse: Inge Lehmanns Gade 2, 8000 Aarhus

  Du kan læse mere om Domens aktiviteter på dens egen facebookside, som opdateres løbende:
  https://www.facebook.com/domenaarhus/

  Link til Domens egen hjemmeside

   

  Sidst opdateret: 22. november 2023