Gå til hovedindhold

Fælles rammearkitektur for kommunal it

Implementering af og omlægning til den fælleskommunale rammearkitektur skal sikre, at alle nye store systemer kan interagere og kommunikere på tværs

Indhold

    Den fælleskommunale rammearkitektur består af fælles principper, byggeblokke og standarder, som skal bruges i kommunerne og af alle leverandører på det kommunale it-marked. Etableringen skete dels ud fra en målsætning om at sikre, at alle de nye store systemer kunne interagere og kommunikere på tværs ud fra logikker, som er defineret i den fællesoffentlige rammearkitektur, og dels for at udvikle centrale komponenter til at understøtte tværgående behov. På denne måde har man kunnet spare leverandørerne af fagsystemer for at udvikle hver deres løsning til sikkerhed, brugerstyring, hændelser og filtransport.

    Med afsæt i rammearkitekturen kan kommunerne foretage strategiske beslutninger om, hvordan deres digitale understøttelse skal udvikle sig. Derfor er det særdeles vigtigt, at Smart Aarhus orienterer sig mod denne rammearkitektur med henblik på at sikre skaleringspotentialer på tværs af Aarhus Kommune såvel som på tværs af andre kommuner.

    Smart Aarhus’ rolle:

    Aarhus kan være med til at udbrede forståelsen af rammearkitekturen og gennem praksisnære eksempler gøre det tydeligere, hvad der ligger af fordele i den – til gavn for vidensdelingen mellem de forskellige parter.

    Sidst opdateret: 4. oktober 2023