Gå til hovedindhold

Digital kultur og kompetencer

Kommunens medarbejdere skal føle sig klædt på til den nye digitale virkelighed – såvel gennem personlige kompetencer som gennem kulturen på arbejdspladsen.

Indhold

  Når Aarhus Kommune har en ambition om at gennemgå en digital transformation, må man også sikre, at de kulturelle og kompetencemæssige fundamenter følger med, videreudvikles og vedligeholdes. Det gælder om at kunne agere meningsfuldt og effektivt i forhold til anvendelsen af digitale løsninger og platforme; at kunne forholde sig konstruktivt, kritisk og kreativt til de digitale teknologier og deres muligheder og at kunne forme, berige og udvikle opgaveløsningen ved hjælp af digital teknologi.​

  Kommunens medarbejdere skal føle sig klædt på til den nye digitale virkelighed – såvel gennem personlige kompetencer som gennem den kultur, der gennemsyrer arbejdspladsen. ​

  For at kunne løfte opgaven, kræver det en kortlægning af den digitale trivsel. Dette er blandt andet sket gennem en IT Optima-undersøgelse, hvor man har fået en række indsigter. I anerkendelse af, at man ikke kan analysere sig frem til problem og løsning gennem de kvantitative data fra undersøgelsen, vil man bruge de deskriptive data som udgangspunkt for hypoteser til nærmere undersøgelse. Undersøgelsen vil primært benytte kvalitative metoder til at forstå brugernes oplevelser med den digitale kultur, så man kan identificere nogle af de touch points, hvor der kan gøres en forskel ved at gøre noget andet.​

  Smart Aarhus’ rolle:

  Smart Aarhus vil bidrage til at skabe forståelse for og prioritering af digitale fundamenter/enablere såsom digital kultur og kompetencer​ for at fremme den digitale, datadrevne transformationsdagsorden. Dette skal ske gennem løbende at italesætte vigtigheden af det digitale fundament, samt ved at kommunikere de gode historier om enablernes rolle, når et projekt lykkes.

  Sidst opdateret: 4. oktober 2023