Gå til hovedindhold

Omdrejningspunkt Rundhøj

Samarbejdet om Rundhøj er startet i 2016 som et borgerdrevet projekt, der på forskellig vis udfordrer de traditionelle roller og ansvar, vi normalt arbejder med.

 • Læs op

Indhold

  Rundhøj Torv plejede at huse en forfalden tankstation, som ikke gjorde noget godt for hverken øjet eller lokalområdet. Torvet led af butiksdød, og området var generelt uroplaget og indgik i perioder i politiets visitationszoner. Det ville gruppen ”Vores Rundhøj” gerne lave om på.

  Ved fælles hjælp lykkedes det de lokale borgere, erhvervsdrivende, institutioner, kreative arkitekter, fællesråd og kommune at vende den negative udvikling. Særligt de unge og de lokale borgere med somalisk baggrund har engageret sig og været drivkraft i udviklingen af nabolaget.

  Omdrejningspunkt Rundhøj var det første bylivshus af sin slags, og det har siden dannet ramme om både faglige og sociale møder mellem mennesker. Bylivshuset, processen omkring det og erfaringerne herfra har været genstand for forskning ved VIA og i et norsk forskningssamarbejde om samskabelse, ligesom flere nationale og nordiske kommuner og aktører har besøgt stedet for at hente inspiration.

  De fysiske rammer for stedet blev til i 2017, hvor Innovation og Medborgerskab og borgerne opstillede to containere, som, med demokratisk arkitektur som metode, blev omdannet til det midlertidige bylivshus ”Omdrejningspunkt”. Ombygningen af containerne skete i et samarbejde mellem en arkitekt, borgere og Innovation og Medborgerskab. I byggeprocessen blev især områdets unge involveret – også dem, som ellers var kendt for at skabe uro og utryghed på torvet, når de hang ud i flok.

  Omdrejningspunktet består i dag af en sekskantet bygning på 25 kvm. med tagterrasse og rå containervægge og en uisoleret bygning på cirka 50 kvm., som sidenhen har vundet stadsarkitektens pris for midlertidig arkitektur i 2018. I denne er ydervæggene transparente, og bygningen har fået kælenavnet ”Lampen”, fordi den også er bygget til at kunne give en tryghedsskabende og stemningsskabende belysning om aftenen og natten.

  I opstartsfasen af Omdrejningspunktet, var der bylivskonsulenter tilknyttet, som faciliterede og koordinerede mellem borgere, erhvervsdrivende, institutioner, politi, forvaltninger og politikere. Siden hjalp bylivskonsulenterne borgerne med selv at etablere sig i en forening, som skulle bidrage til drift og udvikling af stedet. I hele Omdrejningspunktets levetid, har Innovation og Medborgerskab eksperimenteret med, hvordan vi kan bruge nøgler til at give adgang, give ansvar, åbne fællesskaber op, vise tillid og skabe ejerskab.

  Siden Omdrejningspunktets start har det været centrum for mange forskellige aktiviteter. Der har blandt andet været teater, musikværksted, koncerter, lektieklub, babymassage, foredrag, dans, bål, fællesspisning, julehygge, feriehygge, krea-værksteder, live-streaming fra universitetsforelæsninger, foreningsmøder, børnefødselsdage, netværksgruppemøder, studenterfester, kunstworkshops – der har sågar været en fransk performancekunstner, der, som en del af en installation, sov i den ene containers vindue, hvor hele Aarhus kunne følge hans hjernes søvnrytme.

  Omdrejningspunktet var også flittigt brugt under corona i 2020 og 2021, hvor blandt andet Rundhøj Dagtilbud og Rundhøj Skole benyttede stedets faciliteter til aktiviteter med deres børn.

  Omdrejningspunktet har også været ramme om en meget tidlig inddragelse af både torv og lokalområde. Igennem to år har lokale beboere, erhvervsdrivende, institutioner og medarbejdere i kommunen sammen udforsket drømme, ambitioner, ønsker og idéer til, hvordan Rundhøj-området kan udvikle sig fremadrettet, og hvad der kendetegner det gode liv i Rundhøj. Alle input herfra er sammenfattet og givet videre til Teknik og Miljø, som har taget materialet med ind i det videre arbejde med udvikling af området. Processen med at omdanne Rundhøj Torv er på nuværende tidspunkt uvis, idet Teknik og Miljø har sat udviklingen i området i bero på ubestemt tid.

  Indsatsområder: Lokal byudvikling, tryghed, midlertidighed
  Etableringsår: 2017 - 2021
  Adresse: Rundhøjtorvet 1, 8270 Højbjerg

  Følg med i Omdrejningspunktet's aktiviteter og nyheder på deres facebookside, som opdateres løbende:

  Gå til Omdrejningspunktets Facebookside

  Sidst opdateret: 20. juni 2024